Arbeidene med elektronisk bomløsning begynner i løpet av april.

Vi vil prøve å holde dere oppdatert fortløpende.

Vegstyret